Pero
ODA PROLEĆU  

U ličkim brdima
stidljivo otvara oči
rano proleće

Živo skakuću
Plitvički slapovi
i ljube jezera

Gole grane
lagano oblače
zeleno ruho

Pesma ptica
i pesma devojačka
pozivaju Sunce

Zemlja vukova
nežnom rukom
cvetak miluje

2018.  
   
Tatjana Filipović Radulaški