Једна од важних, ако не и најважнија особина интегритета човека, како личног, тако и националног,  јесте  језик. Комуникација, та битна одлика људског друштва, махом је вербална или писана, а у време веома развијене медијске комуникације језик представља веома моћно оруђе.

Уласком у информатичко доба, у еру компјутера, поставило се и питање употребе матерњег језика и писма. Први оперативни програми подржавали су латинично писмо и енглески језик и захтевали су прилагођавање сопствене азбуке латиници. Пред овим изазовом нашли су се бројни народи и њихова писменост па самим тим и њихов национални интегритет доведен је у питање. Ћирилица, посебно српска ћирилица са својим јединственим словним знацима, једно је од писама које има бурну информатичку историју.

Први комерцијални текст едитор који је подржавао ћирилицу урадио је за MS-DOS Кај Хортсман 1986. (Cay Hortsman), овај едитор је познат као Кај-рајтер или Чи-рајтер (Chi-writer). Подржавао је 20 фонтова међу којима и ћириличне азбуке, грчку азбуку, математичке и друге симболе. Било је могуће и штампање ћириличних докумената.

Развијањем  оперативног система Виндовс (Windows) почиње и ново поглавље у коришћењу ћирилице на компјутеру. Виндовс 1251 је прва кодна страница сачињена да подржи различите азбуке и језике међу којима и српску ћирилицу.* Виндовс програми садрже и ћириличне фонтове и управљачке програме за тастатуру.


Serbian  Cyrillic-Latin conversion

Међутим, како примена ове ћирилице на компјутеру заиста изгледа? Израђени су програми за вишејезичке тастатуре (multilingual keyboard) чија је примена неопходна за писање и читање текста одговарајућег писма. Пре свега, треба ускладити одабрани српски латинични или ћирилични фонт и тастатуру како би притисак на одређену дирку дао очекивани резултат а то захтева више труда од корисника. У ранијим верзијама Виндовс програма било је могуће текст писан српском латиницом аутоматски претворити у ћирилични текст; свако латинично слово добијало је свој ћирилични знак. Тако је nj постајало нј, lj – лј, dj–дј. Оваква „српска слова“ су се, нажалост, појављивала у штампаним публикацијама што је опет са своје стране показивало одсуство лектуре и коректуре. Уместо да компјутери побољшају квалитет обраде текста у овом периоду обрада текста је постала лошија.

Упоредо са програмирањем вишејезичке тастатуре дизајнирани су и различити фонтови, графичке презентације карактера.** Дизајнирање фонтова старо је колико и писменост, њиме су се бавили многи графичари. Према истраживању једног немачког инстута који је проучавао разумевање и читљивост текстова писаних различитим писмима, српска ћирилица квадрата је најчиткије писмо у свету.*** Гугл нуди преко 13 000 ћириличних фонтова који се могу бесплатно преузети.

Примена ћириличног писма и обрада ћириличног текста постала је стални изазов за лингвисте и програмере. Међу многобројним конверторима који посредују између различитих оперативних система, појавили су се лингвистички конвертори или претварачи који преводе текст писан једним писмом на друго писмо. Превођење латиничног у ћирилични текст и обратно решавано је на више начина. Поменимо мултијезички програм Лексилогос (Lexilogos), програм који претвара и српски латинични текст у ћирилични и обратно.  https://www.lexilogos.com/keyboard/serbian_conversion.htm ****

Најпотпунији програм за обраду српског текста је програмски пакет РАС који је развио мр Милорад Симић, сарадник Института за српски језик Српске академије наука и уметности и уредник Речника САНУ. РАС већ две деценије представља стандард за дигиталну обраду текста,  непрестано се допуњава новим опцијама и новим програмима.

RAS KOREKTOR

Програм РАС  налази се  на интернет-адреси www.srpskijezik.com.    Посетиоцима овог сајта омогућено је бесплатно коришћење јавног сервиса за српски језик, на коме се налазе „Програмски пакет РАС”, за правописну проверу текста, са базом од 3.250.000 облика речи и конвертором из ћирилице у латиницу и обратно, затим „Правописни речник српскога језика”, са 123.000 детаљно обрађених и акцентованих речи са коментарима и објашњењима, и „Српски електронски речник” од 307.000 речи. Програм је изузетно погодан за коришћење за обраду и презентацију српског текста на многобројним интернет страницама.

Скептицима који мисле да је информатичко доба и интернет донео сумрак ћирилице  одговорио је за који је, званично писмо за српски језик – ћирилица.

Међу корисницима Интернета у Србији постоји предубеђење о односу Гугл (Google) претраживача према домаћим интернет доменима .РС и .СРБ и према сајтовима чији је садржај на ћирилици, сматра се да су они  лошије позиционирани у односу на сајтове који имају међународне домене (.COM, .ORG, .NET…) и текстове написане латиницом.

Интернет претраживач Гугл почиње претрагу по сајтовима од њихове веб адресе, односно од назива интернет домена садржаног у њој. Ако је то локални домен, на локалном језику и локалном хостингу, сајт ће имати веће шансе за боље позиционирање у резултатима претраге.

Претраживач ГУГЛ има своја правила, уколико се претражује из Србије:
•     У 97% свих претрага приказује резултате са сајтовима намењеним локалном, српском тржишту.
•     Равноправно третира појмове на ћирилици и латиници, без обзира  којим писмом је уписан тражени појам.
•     У резултатима претраге даје се предност сајтовима на локалним, националним интернет доменима, као што су наши .РС и .СРБ.

Уколико се исти појам претражује са другог домена резултати ће бити другачији, примат ће имати сајтови домена са кога је претраживање врши.

Информатичка писменост и компјутерска ера нуди нови замах у очувању, примени и развоју ћирилице. Покушаји да се преко компјутера наметну латиница и енглески  као универзално писмо и језик претворили су се у своју супротност, у свом развоју информатичка наука, уместо да обезбеди једнообразност писма и језика,  подржала је и омогућила њихову разноликост. Свима онима који тугују за „ћирилицом која изумире“ можемо рећи да живот ћирилице зависи од нас самих, од наше националне свести показане кроз нашу компјутерску писменост.

Пишите ћирилицом!

*У историји Виндовс програма кодирање и декодирање слова непрестано се усавршава.

**Текст је у рачунару увек представљен као низ карактера (слова, цифре, интерпункцијски знаци и специјални знаци). Да би се текст представио преко нула и јединица, врши се кодирање карактера. Кодови (одређена комбинација нула и јединица) који су придружени карактерима морају да буду јединствени и стандардизовани да би се текст унет на једном рачунару видео на исти начин на другом рачунару.

***Свако слово је уцртано у квадратну матрицу.

****Сличан је и програм за претварање хрватске латинице у српску ћирилицу - http://free-zg.t-com.hr/halama/lc/

Tatjana Filipovic Radulaski
Др Татјана Филиповић Радулашки