RAZGOVOR O SKAMIJI NA RADIO-TALASIMA

Naš onlajn časopis Skamija predstavili smo prvi put javno na dvogodišnjicu izlaženja 1. novembra 2014. u Sali opštine Vračar. Program su činili istorijat časopisa, prezentacija onlajn žurnala, komentari povodom jubileja i originalni tekstovi iz objavljenih brojeva koje je kao i uvek čitala naša rođaka, glumica Mirjana Vukojčić. Skup je bio propraćen i malom izložbom štampanog materijala o Skamiji.

Drugo predstavljanje Skamije onlajn bilo je na 6. skupu familije Vunjak, koji je održan na Paliću 16. maja 2015.

Imali smo čast da 1.11.2017. na drugom programu Radio Beograda, zahvaljujući našoj ljubaznoj domaćici Biljani Đorović, autoru emisije Kontrapunkt, govorimo o našem časopisu Skamija, o njegovom istorijatu, strukturi, sadržaju i o temama vezanim za onlajn izdavaštvo uopšte. Slučaj je hteo da se ovo, treće javno predstavljanje Skamije onlajn poklopi sa petogodišnjicom izlaženja našeg časopisa (prvi broj se pojavio 1. 11. 2012.).

Najava emisije:
Kontrapunkt
sreda, 01. nov 2017, 09:00
Izvor: Radio Beograd 2

Autor: Biljana Đorović

Govorimo o časopisu „Skamija“
U današnjoj emisiji govorimo o jedinstvenom časopisu „Skamija“, svojevrsnom nastavku istoimenog časopisa iz 1934. čiji je pokretač, urednik i vlasnik bio novinar Ljubomir Vunjak.

Posle više od sedam decenija od njegove zabrane, Ljubine ćerke, Ljiljana Vunjak Ribnikar i Mirjana Vunjak Žikić, obnovile su časopis sa idejom da predstave istoriju i veoma značajne ličnosti iz svoje porodice, kojoj pripadaju i prof. dr Gordana Vunjak-Novaković, jedan od najboljih naučnika na svetu, koja međutim nikada ne zaboravlja Srbiju ni svoju porodicu (redovni profesor biomedicinskog inženjerstva i medicinskih nauka na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku, prva Srpkinja članica Nacionalne akademije nauka SAD, u kojoj se nalazi više od 300 nobelovaca, Srpske akademije nauka i umetnosti i najcitiraniji srpski naučnik u istoriji sa više od 15.000 citata na ISI Web of Science i više od 25.000 citata na ISI Google Scholar), bivša „prva dama“ Jugoslavije Jovanka Broz, nedavno preminula glumica Mirjana Vukojčić.

Časopis „Skamija“ je svojim uvidima i metodologijom postao svojevrsna brana gubljenju identiteta, zatiranja korena i potiranju nacionalnog dostojanstva.

O časpisu „Skamija“, njegovom pokretaču Ljubomiru Vunjaku, rodoslovu i rasejavanju porodice Vunjak, za Kontrapunkt govorile su urednice Mirjana Lj. Vunjak Žikić i dr Tatjana Filipović Radulaški, i Darko Ribnikar, nekadašnji dugogodišnji novinar, urednik i direktor lista „Politika“ i član uređivačkog odbora časopisa „Skamija“.

Poslušajte Kontrapunkt o Skamiji

Sačekajte dok se učita...