PESME IZ LIKE

Šarenica

LIČKA KAPA

Zemljačino rode moj,kapu de' ustakni
zar ne vidiš otkud vjetar duva,
i na desnu stranu je namakni
Lička kapa uspomene čuva,
i na desnu stranu je nakrivi
nek' se vidi da Ličanin ž ivi.

Crvena boja ,krv crvena na Kosovu prolivena
crni obod ,teška rana, Vaskrsenje Vidovdana
devet resa , devet Jugovica,
Krst sudbine i četiri slova,
to je Lička kapa Jovanova

Svilen konac crni i crvena čoja
grb izvezen u bojama zlata
izvezla mi mila seja moja
Lička kapa nama bogom data
Metni je na glavu pa neka se vidi
da nas naši potomci ne kletu
svoj se svoga ne smije da stidi
po njoj Liku poznaju u svijetu.

Lička kapa (Dobrivoje Pavlica)

MOJ SOKOLE

Velebit se u daljini plavi
ja ga gledam ispod Kapele
sivi soko na nebu visoko
pogledom im spaja vrhove

Hej sokole da mi je do tebe
pa da gledam vode plave
Like, Gacke i Krbave
moj sokole

Velebite pun si mojih snova
tvoja me je sjenka pratila
bijela vila u njedrima tvojim
svojim me je putom vodila

Hej sokole da mi je do tebe
pa da gledam vode plave
Like, Gacke i Krbave
moj sokole
Blago tebi moj sokole sivi
kad daleko vidiš s visoka
da sam s tobom da se i ja divim
svojoj Lici ispod oblaka

Hej sokole da mi je do tebe
pa da gledam vode plave
Like,Gacke i Krbave
moj sokole

NEMA RAJA

Nema raja,nema raja bez rodnoga kraja,
Ličke pjesme, ličke pjesme, ličkih običaja

Neka ori Velebit i lička dolina
Kad pjevaju Ličani slušat je milina,
Neka ori Velebit i lička dolina
Kad pjevaju Ličanke slušat je milina.

Nema pjesme da zapjeva neko,
Liko naša, Liko naša, ti si nam daleko

Neka ori Lika
Kad pjevaju Ličani slušat je milina,
Neka ori Udbina i Krbavska ravnina,
Kad pjevaju Ličanke slušat je milina.


OJ, VUK MAGARE

Oj, vuk magare, na plot nagonio,
ne bi l'mago nogu salomio.
Oj, odi krbo da ga zapjevamo,
odavno ga zapjevali njesmo,
ti potegni a ja ću povući,
da vidimo oćemo li moći
O .. oj...

Svi vukovi navališe,
pa magarca priklještiše,
jadni mago, tužno stenje,
na zadnje se noge penje,
a vukovi zavijaju,
oko mage sve igraju,
drž' se mago oko plota,
ne daj vuku da te smota.

Ajde mago ritaj se,
vukovima, ne daj se,
neka znadu kurjaci,
da se boriš junački,
neka znadu kurjaci,
da se boriš junački.

Oj, kad se mago malo ohrabrio,
on je svoju riku načinio,
i vukove tako uplašio.
Oj, odi krbo da ga zapjevamo,
odavno ga zapjevali njesmo,
ti potegni a ja ću povući,
da vidimo oćemo li moći
O .. oj...

Riknu mago iz sveg glasa,
da se začu lavež pasa,
svi vukovi nestadoše,
na sve strane pobjegoše,
a mago se nakrivio,
pa se na plot naslonio,
od radosti nasta' rika,
ču se poklik pobjednika,
od radosti nasta' rika,
ču se poklik pobjednika.
O .. oj...

Ajde mago ritaj se,
vukovima, ne daj se,
neka znadu kurjaci,
da se boriš junački,
neka znadu kurjaci,
da se boriš junački.