LIČKE POSLOVICE

Ako se nećes ti ukloniti zlu, neće zlo od tebe.
Gazdi na glas, siromahu na čast.
Dobar gospodar obuva i konje, a rđa nije kadar ni čeljad.
Đegod da ručaš, gledaj da kod kuće večeraš.
Đe se konji igraju i mrtvi magarci padaju.
Žena nosi u kući gaće.
I moja kesa ima dno.
Kad matori ćeno laje, treba vidjet šta je.
Kakva loza takav plod.
Koja se uva ta se i uda.
Ko nad sobom pljuje, na obraz mu pada.
Ko nije na očima, nije ni u srcu.
Lako žabu u lokvu naćerati.
Lud pokazuje novce, a dijete guzicu.
Ljudi se za jezik vežu, a volovi za rogove.
Malo dobra, a čudo potrebe.
Mladima voda, starijima riječ.
Nek je od koljena, ma bila do koljena.
Nije ti još sila.
Prije će crknuti gladan vuk, nego sit pas.
Sve to ima svoje godine.
Sluga je sluga.
Strah koze pase.
Crni dani, a golemi danci.
Čuvaj se podbadalice.
Što drobiš kao vunena bluna.
Šuma ti mati, brda se vati.