Pero

       
 

LIČKA ZIMA

Teški snegovi
Beli i duboki
Liku sakrili

Usporio vodopad
Ledom okovan
Šuma bez šuma

Kućni krovovi
Stidljivo vire
Svojim bojama

Tragovi zveri
Pucanjem snega
Lako opominju

Vukovi i ljudi
Ljudi i vukovi
Lička zima


 
       

Tatjana Filipović Radulaški