Mirta dagelić


KRAJIČKOM OKA – Mirta Dagelić

Kad promjeniš pogled na zimu
ona postaje drugačija