AKADEMIK PROF. DR NENAD VUNJAK

Na izbornoj skupštini Akademije nauke i umjetnosti Republike Srpske održanoj 4.12.2015. godine u Banjaluci, prof. dr Nenad M. Vunjak je tajnim glasanjem, jednoglasno, izabran za člana akademije u oblasti društvenih (ekonomskih) nauka. Posebno je vrednovan njegov desetogodišnji rad u obrazovnim i naučno-istraživačkim institucijama u Republici Srpskoj. Po rečima eminentnih stručnjaka izbor prof. dr Nenada M. Vunjaka za inostranog člana Akademije nauke i umjetnosti Republike Srpske predstavlja posebnu zahvalnost za sve što je učinio u svom veoma uspešnom obrazovnom i naučno-istraživačkom radu, kao i povezivanju naučne misli između Srbije i Republike Srpske.

Nenad Vunjak


 

 

Na slici su:

- Akademik prof. dr Rajko Kuzmanović (predsednik akademije)

- Akademik prof. dr Nenad M. Vunjak (član akademije)

- Akademik prof. dr Dragoslav Mirjanić (sekretar akademije)

(decembar 2015. godine)

 

 

 

 

Prof. dr Nenad Vunjak ispred ANURS- a u Banjaluci

 

 

 

 

 

 

 Prof. dr Nenad M. Vunjak je uspostavio uspešnu saradnju sa Ekonomskim Univerzitetom u Pragu, posebno u oblasti ekonomskih i informatičkih nauka. Saradnja je proširena i na Ekonomski Univerzitet u Bratislavi.

Na slici: Prof. dr Nenad M. Vunjak (u svečanoj univerzitetskoj odori), sa dekanima ekonomskih fakulteta u Republici Češkoj na proslavi dana Ekonomskog Univerziteta u Pragu (jun 2016. godine)

Ćuprija na Drini

Prof. dr Nenad M. Vunjak je održao veoma uspešno predavanje početkom septembra 2016. godine u Višegradu (Andrićgradu)  na međunarodnom simpozijumu o položaju i ulozi banaka u zemljama Zapadnog Balkana (septembar 2016. godine).