SRPSKA NAGRADA GORDANI VUNJAK-NOVAKOVIĆ 

Jedna je od vodećih svetskih naučnica u oblasti biomedicinskog inženjerstva i inženjerstva tkiva, profesorka Gordana Vunjak Novaković, redovni profesor na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku i direktor Laboratorije za matične ćelije i inženjering tkiva često dolazi u svoj Beograd, pa je ove jeseni bila gost Mašinskog fakulteta u Beogradu.

O njenom naučnom radu svedoče brojna priznanja i činjenica da je prva žena i prva Srpkinja koja je postala član Nacionalne akademije za inženjerstvo SAD i pridružila se društvu više od 300 Nobelovaca. Najcitiraniji je srpski naučnik u istoriji sa više od 15.000 citata na ISI Web of Science i više od 25.000 citata na ISI Google Scholar. Iza sebe ima preko 300 naučnih radova i 70 patenata. Član je i Srpske akademije nauka i umetnosti.

Profesorka Gordana Vunjak Novaković nikada nije zaboravila na svoje korene i Srbiju koju promoviše na najbolji mogući način – svojim naučnim dostignućima.

Naučne oblasti prioritetne i za Srbiju, po rečima naše ugledne naučnice, su istraživanja materijala, biomedicinska istraživanja, čista energija, integrisane tehnologije… Istraživanje materijala u Srbiji je bilo tradicionalno jako, a danas je jedan od prioriteta u svetu. Svet je fokusiran i na biomedicinska istraživanja vezana i za nove terapije, tretman bolesnika, ali i za medicinsku opremu (ova oblast je bila tradicionalno veoma jaka u Srbiji). Istraživanja čiste energije, proizvodnja i korišćenje energije na ekološkim principima, integrisane tehnologije su takođe među najaktuelnijim istraživačkim oblastima. U tim oblastima i Srbija bi, uz prepoznavanje nekih ključnih pravaca, mogla da ima veliku šansu, ističe poznata profesorka.

Istraživanja koja su dovela do proizvoda ili naučnog metoda koji je od interesa za zemlju, uz pomoć opreme kojom Mašinski fakultet raspolaže i Poslovno tehnološkog inkubatora, čiji su osnivači fakulteti tehničko-tehnološke grupacije, predstavljaju šansu za srpsku nauku. Treba iskoristi te potencijale i mlade, talentovane ljude kojima se Srbija može pohvaliti. Za nas starije je zadatak da oko tog procesa pomognemo i da svoje iskustvo  prenosimo i širimo jer i nauka i tehnologija ostaju na mladima. A za mene je to najvažnija komponenta, zaključila je profesorka Gordana Vunjak Novaković.*

Uspešno je završen Projekat podrške inovacijama u Srbiji finansiran je sa 8,4 miliona evra iz pretpristupnih fondova Evropske unije za Srbiju (IPA 2011). Projekat je sprovodio Fond za inovacionu delatnost u saradnji sa Svetskom bankom u periodu od 2011. do 2016. godine.

Ciljevi Projekta bili su podsticanje inovativnog preduzetništva, stvaranje i unapređenje elemenata inovacionog sistema u Srbiji ključnih za poboljšanje konkurentnosti privatnog sektora i potencijala za dugoročni ekonomski rast Srbije, jačanje svesti društva o značaju tehnološkog razvoja i inovacija za privredu, i izgradnja kapaciteta Fonda za inovacionu delatnost da podstiče inovacije u preduzećima. Prof. dr Gordana Vunjak Novaković je član ekspertske komisije ovog medjunarodnog fonda.

U okviru Projekta, Fond je razvio i sprovodio dva finansijska instrumenta – Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija – za podsticanje istraživanja i razvoja u malim privatnim preduzećima i obezbedio finansijsku podršku odabranim naučno-istraživačkim institutima u saradji sa Svetskom  bankom.

Fond za inovacionu delatnost je podržao 48 preduzeća fokusiranih na razvoj tehnologije, od čega 38 mladih kompanija (startapa) u periodu od 2012. do 2015. i obezbedio finansiranje 52 inovativna projekta. Time je podržano više od 300 visokostručnih poslova i angažovano oko 90 pretežno domaćih stručnih savetnika.

Preduzeća čiji su projekti finansirani, predala su više od 30 patentnih prijava u Srbiji i 20 u inostranstvu, i mnoga od njih su ostvarila međunarodnu saradnju.

Projekat je dao zamajac brojnim inicijativama koje će nastaviti da podržavaju aktivnosti istraživačkog sektora usmerene ka reformama, uključujući i Projekat podrške istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije (finansiran sredstvima Evropske unije iz IPA 2013) i Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja sa Svetskom bankom.**

Prof. dr Gordana Vunjak Novaković jedna je od 100 izuzetnih žena koje su obeležile istoriju Srbije 20. i 21. veka, prema nedavno objavljenoj istoimenoj knjizi čiji je inicijator i izdavač dobrotvorka evropske i srpske kulture Madlena Cepter, a autorke su dr Neda Todrović i Radmila Stanković.

* Podaci preuzeti sa http://www.mas.bg.ac.rs
** http://www.inovacionifond.rs/projekat-podrske-inovacijama-u-srbiji/