ПРОФЕСОР НЕНАД ВУЊАК ИЗАБРАН ЗА ЧЛАНА АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЈЕТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Nenad VunjakПроф. др Ненад Вуњак, декан Економског факултета у Суботици, Универзитета у Новом Саду, изабран је за иностраног члана  Академије наука и умјетности  Републике Српске.

БИОГРАФИЈА

Проф. др Ненад Вуњак рођен је 16. октобра 1951. године у Горњој Рогатици, Општина Бачка Топола. Гимназију је завршио 1970. године са одличним успехом у Бачкој Тополи, а Економски факултет 1974. године, међу првима у генерацији, у Суботици. По завршетку Економског факултета у Суботици остао је да ради на факултету као асистент. Научни степен магистра економских наука стекао је 1976. године (у 25-ој години живота), доктора економских наука 1979. године (у 28-ој години живота). Изабран је у звање редовног професора Економског факултета у Суботици, Универзитета у Новом Саду 1992. године у 41. години живота из области Финансија и финансијског менаџмента. Од 1986. године па до данашњих дана, поред научног рада обављао је значајне функције у друштвеној и привредној пракси.

Професор је на Економском факултету у Суботици и Одељењу факултета у Новом
Саду и Бујановцу из предмета "Финансијска тржишта" (I год. студија), "Банкарство" (II год. студија), "Финансијске берзе" (II година студија), "Пословне финансије" (III год. студија), "Корпоративно банкарство" (IV год. студија),"Инвестиционо и хипотекарно  банкарство" (IV година студија), "Савремени трендови у банкарству" (I год. мастер студија), односно V година студија. Проф. др Ненад Вуњак изводи предавања на докторским студијама Економског факултета у Суботици из предмета: (1) "Савремени трендови у банкарству", (2) "Савремени трендови финансијских тржишта и институција", (3) "Савремени трендови берзанског пословања", (4) "Савремени аспекти пословних финансија", (5) "Савремени аспекти корпоративних финансија".

Објавио је преко 250 научних и стручних радова. Аутор је 14 уџбеника (са обновљеним издањима 25 уџбеника) из научне области "Пословне финансије", "Финансијска тржишта" и "Банкарства". Поседује лиценцу овлашћеног ревизора. Од 2010. године је изабран за Декана Економског факултета у Суботици, а реизабран је на функцију Декана Економског факултета у Суботици на временски период од октобра 2013. године до октобра 2016. године.