ШТА СУ ШИКАЈМАКО ИЛИ ПАТРИНА?


Шикајмако или патрина су конвенционални знаци које су Роми користили за визуелно споразумевање и међусобно обавештавање. За то су служили различити предмети (лишће, перје, одређене врсте дрвета, метал, стакло, кожа итд). Комбинујући ове предмете и распоређујући их на одређени начин, представници једне групе или племена обавештавали су представнике друге групе или племена о ономе што су сазнали или путујући доживели. Када је номадски начин живота напуштен, ове „путујуће новине“ почеле су да губе значај. Тајни знаци постају средство забаве или се третирају као загонетке. Свођење на загонетку састојало се у томе што се речима опише некадашњи тајни знак, па онај ко се бави одгонетањем треба да погоди каква се порука у њему крије. Овакви знаци – загонетке – не означавају предмет већ одређено стање, догађај или ситуацију. Загонетка се обично римује са одгонетком. Исти је случај и са варалицама. Неки предмети који се појављују у фукцији шикајмака, на пример: црвени конац, мртвачка кост, зуби, длаке неких животиња, итд. улазе у ромску магију. Првобитна потреба за тајним знацима није била условљена магијом већ је произилазила из самог начина живота.

Преузето:
ДА ЛИ ЗНАТЕ? .- Књ. 1. – Београд,
Фонд Рибникар, 2004.