scan  MA STA MI RECE 1.jpg


ШТА ЈЕ БУЛЕВАРСКА ЛИТЕРАТУРА?


Булеварска литература (на француском: boulevard = улица) јесте литература без веће вредности коју читају људи са недовољно развијеним књижевним укусом. Назив „улична“ или „јевтина“ (вреди само пет пара – петпарачка литература) често означава слаб уметнички квалитет књижевних дела. Писци булеварске литературе унапред рачунају на необразовану читалачку публику и пишу поједностављене љубавне, криминалистичке или ратне историје. У први план истичу интригу, која ће у једном замршеном заплету привући пажњу и заголицати радозналост читалаца за расплет и одгонетање тајне.

Преузето:
ДА ЛИ ЗНАТЕ? .- Књ. 1. – Београд,
Фонд Рибникар, 2004.