NA PUTU NAUKE

"Budućnost ostaje onima koji veruju u lepotu svojih snova. Zato nastavi da veruješ u sebe i svoje snove. Čestitamo ti na položenom diplomskom ispitu."Miloš putuje

Miloša Lješkovića, mladu nadu bioloških nauka, predstavili smo u jednom od prošlih brojeva Skamije. Tada je bio student Biološkog fakulteta u Beogradu i rezultat vrednog učenja bilo je diplomiranje u prvom roku sa zavidnim prosekom. Međutim, studentske godine nisu se svodile samo na učenje, bilo je tu i niz vannastavnih aktivnosti sa ciljem da se steknu dodatna znanja i veštine potrebne za sledeću stepenicu – master studije na nekom od poznatih evropskih univerziteta.

Tokom četvorogodišnjih studija Miloš se angažovao kao:

  • Koordinator Mikološke sekcije
  • Učesnik na prva dva kongresa studenata biologije Simplast (I-2015, II-2016.)
  • Učesnik kongresa FAB INICIJATIVA (Udruženje Fab Inicijativa (www.fablab.rs) –promoviše tzv. fab labove – radionice za digitalnu fabrikaciju, proizvodnju sa digitalnim mašinama,  razvoj hardvera, 3D štampu  u  kojima je “moguće napraviti praktično sve“. Jedan od predavača bila je i prof. dr Gordana Vunjak Novaković).
  • Volonter u Institutu za transfuziju Srbije, u Laboratoriji za tipizaciju tkiva. Radio različite metode za ispitivanje DNK među kojima i metodu PCR.
  • Volonter u  Odseku za medicinsku genetiku Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu. Tokom prakse primenjivao  je metode citogenetičke analize na ćelijama dobijenim iz plodove vode (amniocenteza), ćelijama iz fetalne krvi (kordocenteza), ćelijama dobijenim biopsijom horionskih čupica (CVS) kao i ćelija iz periferne krvi (kariotip). Takođe je primenjivao metodu fluorescentne in situ hibridizacije (FISH).

Upornost u konkurisanju za stipendiju za master studije urodila je plodom. Dobio je stipendiju za školsku 2017./2018. g. na Univerzitetu Paris-Secley, jednom od prestižnih velikih obrazovnih i naučnoistraživačkih centara. Predavanja se odvijaju na nekoliko instituta za biologiju u skladu sa izabranim masterom iz oblasti sistemske i sintetičke biologije (Systems and Synthetic Biology).