25 april. Novo Groblje u Beogradu

           Poštovani dragi članovi porodice Cvetkovuć, kao i uvaženi okupljeni prijatelji, kolege i drugovi! Povodom smrti dragog nam Dragana dozvolite mi da vam se obratim u ovom tužnom trenutku, a pre svega svim članovima porodice, kao i svim prisutnim školskim drugovima i prijateljima.

Dragana poznajem oko sedam decenija i to iz vremena ranih gimnaziskih dana, kada smo se prvi put upoznali u Šestoj muškoj gimnaziji u Beogradu. Naše druženje je nastavljeno i dosta
Kolege
kasnije, kada smo se kao zreli ljudi povremeno sastajali u restoranu Lipov lad i kada smo tom prilikom evocirali uspomene iz doba naše mladosti. Tom prilikom smo se prisećali i dana kada smo se povremeno sastajali u stanu Draganovih roditelja u Gvozdićevoj ulici. Tada smo nas nekoliko učenika pomagali našim drugovima iz razreda koji su imali slabije ocene iz nekoliko predmeta.

Poštovani članovi porodice, dragi prijatelji i školski drugovi, danas prisustvujemo obredu sahrane našeg dragog Dragana. Često se u takvim trenucima zapitamo kako nastaje i kako nestaje ljudsko biće i šta predstavlja život uopšte. Po svome dubokom uverenju, kao i prema jednom od fundamentalnih zakona fizike. “Zakon o održanju energije” ukupan sadržaj energije svakog  posmatranog živog energetskog sistema je uvek konstantan, jer je “energija neuništiva i ona se samo transponuje iz jednog u drugi oblik”.  Stoga, uvažavajući ovakvo tumačenje energetskog sadržaja, možemo i čoveka prihvatiti kao najsavršeniji Božiji energetski sistem, sačinjen od simbioze dva energetska podsistema, jednog materjalnog, koji pripada planeti Zemlji i drugog duhovnog Božijeg.

Mi smo se danas ovde okupili prema hrišćansko-pravoslavnom obredu da položimo u zemlju samo materjalni energetski deo našeg pokojnog Dragana, dok je onaj drugi duhovni deo sadržaja započeo svoje transponovanje prema nama nepoznatoj Božijoj datoteci, negde daleko u Vaseljeni.

Nastavljajući ovakvo tumačenje ljudskog života, citirao bih i temeljnu ideju Alberta Ajnštajna, koji je “osnovni zakon o održanju energije” proširio i definisao kao “osnovni zakon o održanju energije, ali i materije”, što je u potpunoj saglasnosti sa verskim tumačenjem energetskog sadržaja svakog živog bića na našoj planeti, a šire u svemirskom domenu. To znači, iskazano ovozemaljskim tumačenjem smrti svakog živog bića, sledi da u trenutku smrti dolazi do dezintregacije duhovnog i materjalnog energetskog sadržaja, s tim da samo materjalni deo ostaje na našoj planeti, dok duhovni odlazi Gospodu Bogu. Na sličan način se tumači i trenutak integracije ta dva pomenuta energetska sadržaja  u trenutku kada u četvrtom mesecu trudnoće dečije čedo najednom oživi  u majčinoj  utrobi.

Poštovana porodico, dragi drugovi i prijatelji,  mi koji smo privremeno ostali na Zemlji, trajno  ćemo pamtiti Draganov integralni lik satkan od dobrote i dragog supruga, oca, dede, prijatelja i školskog druga. Sećaćemo se uvek tog dobrog i divnog čoveka  i molićemo Gospoda da ga nagradi za sva dobra koja je učinio svojim bližnjima, kao i das mu otvori rajska vrata.

Dragi i mili Dragane, hvala ti na divnim danima druženja tokom gimnazijskih dana kao i niza decenija kasnije. Počivaj spokojno u trajnom Božijem miru. Neka ti je večna slava i hvala!

Tvoj školski drug  Milivoje  Simić     

Na terenu