Mirta dagelić


KRAJIČKOM OKA – Mirta Dagelić

Krčka jedra: Doprinos očuvanju i revitalizaciji maritimnog nasljeđa

Na blagdan Velike Gospe, dana 15. kolovoza, nakon posljednjeg otkucaja dvanaestog sata sa zvonika Katedrale, iz Krčke su se luke na osamnaesta po redu Krčka jedra otisnula mnoga plovila tradicijskih linija - pasare, gucevi, batane i gajete - opremljena tradicijskim jedrima! Donosim Vam pogled sa Frankopanskog kaštela!