Skamija-vunjak.rs – rang domena na internetu

Kako je Skamija online zakoračila u treću godinu postojanja, došlo je vreme da se upoznamo sa statističkim podacima vezanim za dostupnost i čitanost našeg časopisa. Velika pažnja se posvećuje ovim podacima i načinu na koji se dobijaju, jer ukazuju na to kakav marketing treba primenjivati da bi posećenost sajta bila u stalnom porastu ili zadovoljavajuća.

 

Medju svim internet domenima Skamija online zauzima počasno 13 314 866. mesto. Na svetu ukupupno ima oko 30 miliona domena što znači da se nalazimo u boljoj polovini svih svetskih internet prezentacija. Kako je naša online novina namenjena povezivanju članova familije (naša ciljna grupa nikako nije svetsko tržište masovne potrošnje) rang Skamije je veoma zadovoljavajući. Imajući u vidu da je pretežno sav sadržaj objavljen na srpskom jeziku što u odnosu na ciljnu grupu povećava broj mogućih čitalaca, ali u odnosu na bilo koje izdanje, koje ima svoju englesku verziju u celosti, sužava samu dostupnost širokim narodnim online masama i nerealno je očekivati bilo kakav  veliki skok, na primer u prvih 1000.

Društvene mreže su postale vrlo bitan faktor u prezentaciji i širenju popularnosti nekog proizvoda ili usluge. To ide dotle da postoji izreka „Ako nije objavljeno na društvenoj mreži, nije se ni desilo“. U praksi je pokazano da bez podrške profila/stranica na društvenim mrežama, teško je nadati se bilo kakvom većem uspehu. Skamija online ima stranicu na najvećoj društvenoj mreži na svetu –Facebook-u, i samim tim njena prisutnost i zastupljenost na društvenim mrežama je čini popularnom.

 

  

Takodje bitan podatak je tzv. page rank koji je pokazatelj koliko neka pojedinačna internet stranica (ne ceo sajt) ima linkova na drugim stranicama koji vode ka njoj. Da bi taj podatak predstavljao realno stanje, postoje mnogi parametri po kojima se vrednuju linkovi na drugim internet stranicama. U poslednje vreme, iako sama računica nije jednostavna, page rang je postao podatak koji je u nekim slučajevima moguće naštelovati i samim tim visoke vrednosti ovog parametra nisu uvek verodostojne.  

 

Još jedan od pokazatelja uspešnosti neke internet prezentacije je SEO (Search engine optimization) optimalizacija veb-sajta. Ovde se posmatra na koji način i kojim pretragrama (rečima unetim u pretraživač) korisnik internta dolazi do određenog sajta, i procenjuje se verodostojnost samih podataka na nekom sajtu.  Ovo predstavlja bitan faktor koji se tiče samog internet marketinga i vrlo se ozbiljno i sistematično obradjuju i stalno poboljšavaju svi parametri koji se tiču SEO optimalizacije.

 


Internet sigurnost (web safety) je oblast koja se bavi zaštitom podataka korisnika nekog internet portala, da li se poštuju svi zakoni vezani za postojanje internet stranica, da li je moguće skinuti neki virus sa odredjene veb adrese, da li su sadržaji koji su objavljeni uvredljivi ili politički nekorektni. Skamija online se, na ovom polju, strogo pridržava svih pravila.

 

 

I na kraju treba istaći da kako se jezgro pokretačkog mehanizma Skamije online sastoji od tri volontera i jednog honorarca, bezbedno je reći da se naš časopis za 2 godine postojanja odlično kotira medju internet prezentacijama širom sveta.

Podaci preuzeti sa: http://www.skamija-vunjak.rs.webstatsdomain.org/

daca1.png
Jelena Lješković