SANJA VUNJAK – NAJMLAĐA LEKARKA U FAMILIJI VUNJAK

Sanja diplomskiRođena sam poslednjeg januarskog dana pre 25 godina u Subotici. Detinjstvo mi je bilo ispunjeno igrom, bezbrižnošću, čestim odlascima kod babe Deje i dede Milana u Gornju Rogaticu. Sećam se njihovih zabrinutih pogleda i praćenja svih ratnih dešavanja devedesetih godina prošlog veka u dalekoj Lici, a onda i dolazaka meni nepoznatih ljudi, njihovih potresnih priča i suza. Svi oni su tražili i očekivali pomoć, i za telo i za dušu. Možda sam već tada shvatila da je kuća Vunjaka bila večna oaza prepuna dobrote i utehe, koja me je polako usmeravala u toku daljeg školovanja.

Osnovnu školu Jovan Mikić završila sam u Subotici kao nosilac Vukove diplome, Sanja - Diplomskia zatim i gimnaziju Svetozar Marković ( prirodno-matematički smer ) sa odličnim uspehom. Događaje koje sam posebno iščekivala i kojima sam se radovala su bila okupljanja Vunjaka u Zobnatici. Među rođacima sam sretala mnoge meni drage ljude, lekare kojima sam se divila (moja mama dr Željka se podrazumeva) i koji su na neki način možda uticali da upišem Medicinski fakultet u Novom Sadu 2008. godine. U toku studija su me posebno zainteresovale oblasti iz Neurologije, Oftalmologije i Radiologije.

Medicinski fakultet sam završila 29. septembra 2014. godine u predviđenom roku. Trenutno stažiram u Opštoj bolnici u Subotici, stičem nova iskustva, prijatelje i među kolegama i među pacijentima... I čekam maj i novi susret familije Vunjak!

 
dr Sanja Vunjak, doctor medicine,
 
otac Nenad, deda Milan, pradeda Stevan, čukundeda Vajo