I S T O R I J A   R O G A T I C E

 

Istoriji Gornje Rogatice veliki doprinos je dao Milan Vunjak,

Subotica je doprinela da se ta publikacija štanpa, to zna svak.

Tužno je što inicijator Milan nije dočekao ovaj trenutak;

Okolnosti zbog ratova meštanima su uslovile život težak!

Redaktoru dr Nenadu – najevropljaninu 2012. posao nije bio lak.

Istorija je upotpunjena kad je iz Like stigao Vunjak.

Jadi Rogatice nisu bili mali zna i u osnovnoj školi đak.

Avanzovala je Rogatica kad je izgrađena Crkva i “Vunjak sokak”.


R
azume se da je Vlada Vojvodine pomogla Crkvi i to zna svak.

Okolinu pravoslavne crkve čine sportski tereni gde igraju senior i đak.

Godine će prolaziti, razvijaće se Gornja Rogatica – siguran je svak.

A kad se poveća broj stanovnika širiće se park, saditi cveće i mak.

Tendencija je da se što više dece rađa i da u školi ne bude samo jedan đak.

I kad se sve to ostvari postaće grad, kulturni centar jak.

Crkva će se dograditi, ikonostas osvežiti – to je dobar znak.

Ekonomski fakultet Subotice i aktuelni dekan, zaslužni su, zna svak.

Dragan Cvetkovic

Драган Цветковић