MIRJANA VUKOJČIĆ - GLUMICA KOJA SE GLEDA

Kada sam nedavno dobila poziv da pogledam monodramu MARIJA LEBJATKINA u izvodjenju Mirjane Vukojčić, znala sam da ću prisustvovati iskrenoj i neponovljivoj glumi. Nisam se prevarila.

Glumica živi za to da se njena gluma reflektuje u javnosti. To je cilj svih pravih umetnika. Mirjana je ovo doživela i na početku svoje karijere u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Beogradu u mnogim predstavama. Drago mi je da je i publika koja je bila prošle nedelje u Teatru 78, u Resavskoj 78 ( bivšem Dom Kulture „Veselin Masleša“ u Beogradu )  posle 40 godina doživela ispovest Marije Lebjatkine Sonji Marmeladovoj u Mirjaninom izvodjenju i ostala zatečena i prepuna emocije. Ispovest nadahnutom glumom izmamila mi je suze, jer je njena potresna ispovest preneta na publiku u potpunosti. Kao da smo deo nje same, sa brigom, sumnjom i nadom za sve što joj se u životu dogodilo i što joj se dogadja i sada dok preživljava okolnosti koje su je dovele u situaciju da je bila u mnogim iskušunjima čitavog svog života. Bitno je to da ona nikada, u mislima, u nadanjima nije gubila veru. Jer, samo verujući ljudi imaju nadu za bolji život i bolje sutra.

Izašla sam iz pozorišta puna optimizma za sve dobre ljude kojima se u životu nisu uvek dešavale dobre situacije. Postoji samo jedan način da se čovek odupre zlu, a to je da u sebi pronadje trag dobrote. Kada neprekidno mislimo o tome ko je krivac, onda poništavamo svaku mogućnost dobrote u sebi. Ne kažem da treba zaboraviti,  jer i zaborav je jedna vrsta krivice, što znači da može da navede na zlo, več da ne treba prestati PAMTITI!
Pogledajte obavezno ovu predstavu i doživite katarzu.

Beograd, 17. februar 2014. 

 
 
Nadežda DJ. Perić


PROGRAM PREDSTAVE


A KAKO SU ME DOČEKALI –
tekst Mirjane Vukojčić objavljen u Kulturnom dodatku Politike

Poslušajte razgovor Mirjane Vukojčić u emisiji Studija B Beograde, dobro jutro

Sačekajte dok se učita...