LIČKE ŠALE

NI KRIV NI DUŽAN

SUDAC DANI: Zašto ste istukli gostionicara, njegovog sina i njegovu ženu?
DANE: ‘Eba ga ti sudija, kako nebi kad su benasti. Priznajem, istuka’ sam gostionicara, ali njegovog sina i njegovu ženu njesam namjerno tuka’. Uni su ti muj gospodine sudija, to sami tražili.
SUDIJA: Kako su to oni sami tražili?
DANE: Dok sam tuka gostionicara zbog zaracunavanja, doleti njegov sin i rece: „Ne tuci tatu, ajde mene!“ i ja ga poslušam. Unda doleti gostionicareva žena, pa ce zavikati: „Ne tuci mi sina, udari mene!“ i ja i nju poslušam. Priznam da žene imaju prednost i tako ja ni kriv ni dužan pred sud.

PUDLICA

POLICAJAC DANI: Ova se dama žali da ste njenom pudlicom obrisali svoje cizme.
DANE: Kakvom pudlicom, ‘ebi ga br’te, pravo da kažem, ja i ne znam šta je to?
DAMA: To je istina, on je uzel moga lijepoga Šugija i obrisao njime svoje prljave cizme!
DANE: Nisam ja ništa obrisa’, manj se ta vreca buva uplela medu moje nožurde , ka’ recimo da se ja upletem medu tvoje i da me ti pustiš da se ja cešem. Tako je meni ta tvoja vreca buva brisala po cizmetinama i cešala se od njih.