In English

ЗАШТО СКАМИЈА ON-LINE?

Кад се родила идеја о обнављању Скамије, часописа из 1934. поставило се питање у ком облику нова Скамија би требало да се појави:  да ли као класични часопис штампан у свескама са традиционалном презентацијом садржине кроз текст и илустрације, са пописом садржаја и снабдевен евентуално неким регистром (наслова, аутора, илустрација и сл.), или да се приклони  савременом онлајн новинарству који своје садржаје дистрибуира посредством електронске технологије.   Skamija online, prvi broj

Ако бисмо трагали за неком прецизном дефиницијом овог новог облика журнализма, највероватнији одговор би био да  је у питању само изведени облик класичног новинарства уз наравно, одређене специфичности електронског издаваштва. Интернет новинарство (Online Jourmalism) представља савремени  облик журнализма  који настоји да задовољи следеће критеријуме:

Прича око настанка Интернета, везана је за шездесете године прошлог века и Министарство одбране САД, које је основало агенцију АРПА, “Advanced Research Projects Agency”, састављену од низа   независних информатичких јединица са циљем да подржи и осигура комуникацију војног врха у случају нуклеарног напада. Овај пројекат се касније, током седамдесетих година, развио у глобалну цивилну мрежу Интернет, односно Inter Networking, што значи повезивање удаљених локалних мрежа. Уз остала подручја савременог живота која су узела своје учешће у савременом електронском комуницирању, на Интернету или „мрежи мрежа“ развило се и модерно новинарство, националних и глобалних размера  и освојило  свој простор и улогу. Овакав заокрет за новинарство, готово је револуционаран, јер је реч о прелазу из - глобалног села у - тотално село. Са Интернета креће “ураган“ података, речи и слика усмераних kа модерном друштву,  којима свако може управљати, и на известан начин мењати улоге, надлежности и моћи,  a та промена, по речима италијанског аналитичара новинарства Енрика Пулцинија, на драматичан, уједно и узбудљив начин, захвата данашњег новинара. Новинарство у доба Интернета уз проширене могућности презентације уопште  могло  би бити боље него до сада, али и обратно (сваки напредак по дефиницији показује и своје негативне аспекте) на новинарима је да то на време схвате и што доследније поштују новинарску етику.
Може се разликовати неколико подврста интернет новинарства:

Редакција  обновљене Скамије одлучила се за прави онлајн медиј – онлајн часопис којим се остварује непрекидан динамички однос између садржаја часописа и читаоца. Предности оваквог приступа су превазилажење временских и просторних баријера – електронски запис може се читати у било које време и у било ком месту света, може се несметано приступати свим садржајма часописа, било у оквиру текућег броја, било архивираним бројевима. Онлајн форма часописа подржава коришћење свих облика електронских записа, текста, слика, аудио и видео презентација, обједињујући хипертекстуалност, мултимедијалност и интерактивност који су презентовани кроз вешто осмишљен веб дизајн.

Комуникација између читаоца и редакције, између сарадника и редакције је брза и једноставна захваљујући Интернет сервисима, пре свих електронској пошти, вебмејлу и скајпу. Прилози, сугестије, допуне, исправке, консултације могу се размењивати без временских и просторних лимита што је један од битних услова за уређивање и читаност часописа  и представља modus vivendi Скамије on-line.

   
Татјана Филиповић Радулашки
   
Татјана Филиповић Радулашки