UMIRANJE...

Sinoć smo mama i ja sedele u dnevnom boravku i razgovarale o životu...
tema je bila eutanazija, umreti brzo, bez patnje, kad više nema nade
za poboljšanje.

Rekla sam :
- Mama, nikad nemoj da dopustiš (ako do toga dođe) da živim
vegetirajući, da zavisim od aparata i onih bolničkih bočica s
tečnošću. Ako me vidiš u takvom stanju, odmah isključi aparate koji bi
me vestački održavali u životu, RADIJE ĆU UMRETI !

Moja mama je ustala, pogledala me s divljenjem i :

isključila TV, DVD, INTERNET, PC, P3/4, PSP, PLAY-STATION 2, WIRELESS, TELEFON,
uzela mi MOBILNI, IPOD, BLACKBERRY
I izvadila sve COCA-COLE I PIVO IZ FRIŽIDERA !!!

SKORO SAM UMRLA !!!

Zvjezdana Vunjak

Zvjezdana Vunjak