Šarenica

Bećarac je vrsta lirske narodne pesme poreklom iz slavonskih sela, odakle se  proširila do Like, južne Mađarske i širom Vojvodine. Po obliku pesmu čini dvostih od dva deseterca koji se rimuju.
Svi bećarci imaju istu melodiju od 24 taktа i pevaju se uzastopno. Glavni pevač peva prvi stih, a slušaoci  ga ponavljaju uz melodijsku varijaciju. Drugi stih je humoristična antiteza prvom i obično se završava smehom pratećih pevača - slušalaca.
Tematski, bećarci su humoristične, satirične i često vrlo lascivne pesme čija je namera da nasmeju, pa su stoga vrlo  popularni na manje formalnim proslavama.
Hercegovački bećarac je malo drugačiji i nije mu cilj smeh već  zabava. To je vrlo zahtevna pesma za izvođače, mada se to ne čini tako slušaocu. Bećarac je u Hercegovini tradicija koja se prenosi s kolena na koleno i do današnjih dana.

LIČKI BEĆARAC
Sadi lolo mladu borovinu,
za nas dvoje pravi ladovinu.

*
´Ajde lolo da pravimo ´lada,
od lozice mladog vinograda.

*
Al je lipa ladovina pala,
lolo moja di si zaostala.

*
Prkos jesam na prkosu stojim,
od prkosa vije mi se kosa.

*
Idi lolo i pozdravi svoje,
za te neću neka se ne boje.

*
Nemoj lolo da ti žao bude,
kad te moji svatovi probude.

*
Sjaj mjeseče al´ nemoj u veče,
već u zoru prati lolu moju.